Oferujemy,

1. PRZELEW TRADYCYJNY

Przelew na konto

Lulu.Li Ewa Wawszczyk
ul.Warszawska 110
26-900 Kozienice
Bank Pekao
64124058621111001053744673

W przypadku wybrania formy płatności przelewem bankowym, Sklep oczekuje na zapłatę przez 3 dni licząc od dnia zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sklepu.

Nieopłacone w w/w terminie zamówienia zostaną uznane za nieważne i anulowane, chyba że indywidualne ustalenia z Klientem stanowią inaczej.

2. PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA

Płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl

Serwis przelewy24.pl pozwala dokonać bezpiecznej płatności przelewem z większości polskich banków.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

sklep@lululi.pl